Zespół Placówek Oświatowych

Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie mieści się w budynku, którego tradycja jako placówki opiekuńczo wychowawczej sięga 65 lat. Budynek oddany do użytku w 1955 r. pełnił pierwotnie funkcję internatu. W 1999 roku, został przekształcony w Bursę Szkolną. 

W 2015 r. w Łańcucie powołano Zespół Placówek Oświatowych  z siedzibą w budynku  Bursy, w skład którego wchodzą: Bursa Szkolna, Schronisko Młodzieżowe oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. 

Bursa Szkolna jest międzyszkolną, koedukacyjną placówką opiekuńczo -wychowawczą dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania…

Celem działalności Schroniska jest przede wszystkim: zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie krajoznawstwa
i turystyki  jako aktywnych form wypoczynku…

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką wychowania pozaszkolnego
o charakterze nieferyjnym. Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne…

INFORMACJA

W związku z komunikatami rządowymi, związanymi z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, dla dobra wspólnego i w trosce o bezpieczeństwo interesantów zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego załatwienia spraw w Placówce i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej oraz telefonicznej.

 

KONTAKT TELEFONICZNY:  

SEKRETARIAT :  (17) 225 69 34

WYCHOWAWCY: 609807014

SCHRONISKO:  533 865 739
                            (17) 225 69 34

KONTAKT ELEKTRONICZNY:

bursa@bursa.itl.pl 

 

Serdecznie gratulujemy naszej

GRACJI 

rewelacyjnych sukcesów

na Krajowych Mistrzostwach IDO Dance w Świebodzicach

Tytuł MISTRZA POLSKI w kategorii Produkcje

“Fabryka snów“ – choreografia Paweł Michno

Tytuł MISTRZA POLSKI w kategorii Formacje 13-16 lat

“Za kuchennymi drzwiami” – choreografia Jagoda Chudzik

Tytuł WICEMISTRZA POLSKI w kategorii Grupy 13-16 lat

“Dom“ – choreografia Szymon Sztaba

Tytuł WICEMISTRZA POLSKI w kategorii Formacje 12.- lat

“Czy to jawa czy to sen?” – choreografia Klaudia Jezierska

Tytuł WICEMISTRZA POLSKI w kategorii Duety 15-16 lat

Jagoda Kwarciany i Aniela Superson

“Drogi pamiętniku“ – choreografia Szymon Sztaba

IV MIEJSCE w kategorii Duety 12.- lat

Wiktoria Decowska i Rozalia Stropek

“Księżniczka i żebraczka“ – choreografia Natalia Pondel

X MIEJSCE w kategorii Solo 12.- lat Nikola Sowa

“Dzwoneczek uczy się latać“ – choreografia Natalia Pondel

XV MIEJSCE w kategorii Solo 12.- lat Lena Rzezicka

“Lalka z porcelany“ – choreografia Natalia Pondel

DZIĘKUJEMY!!

–  Trenerom i Choreografom ️

– wszystkim Tancerkom i ich Rodzicom ️

– p. Krysi Bazan i Kasi Panek ️

a przede wszystkim Trenerce Bogusławie Bieniasz

Informacja !!

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie informuje, iż wszyscy uczniowie którzy złożyli podanie do Bursy Szkolnej zostali przyjęci.

 

Kwaterowanie wychowanków odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. (tj. poniedziałek)

godz. 17:00 – kl. I

godz. 18:00 – kl. II, III, IV

Jednocześnie informujemy, iż wszyscy wychowankowie w tym pełnoletni powinni przyjechać pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów w celu dopełnienia formalności i uzupełnienia dokumentów.

Rekrutacja !

Zapraszamy młodzież  szkół ponadpodstawowych 
mieszkającą poza terenem Łańcuta do zamieszkania w bursie
w roku szkolnym 2020/2021.

Jeśli chcesz zamieszkać w bursie pobierz i wypełnij podanie.

Wypełnione podanie należy złożyć w sekretariacie bursy lub przesłać na adres
e-mail:bursa@bursa.itl.pl

 Ważne !!

Informujemy, że od dnia 7 czerwca 2020 r. (godz. 20:00) możliwość zakwaterowania w okresie egzaminów dojrzałości mają tegoroczni maturzyści.

INFORMACJA!

Z dniem 1.06.2020 r. Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie wznawia działalność opiekuńczo – wychowawczą.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, które mają zapewnić bezpieczeństwo młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Rodzicu,

 • Przekaż dyrektorowi bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
 • Nie posyłaj dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.
 • Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 • Pozostaw dyrektorowi bursy numer telefonu do kontaktu.

Wychowanku,

 • Do bursy przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 • Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
 • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
 • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
 • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami. 
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk