Zespół Placówek Oświatowych

Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie mieści się w budynku, którego tradycja jako placówki opiekuńczo wychowawczej sięga 65 lat. Budynek oddany do użytku w 1955 r. pełnił pierwotnie funkcję internatu. W 1999 roku, został przekształcony w Bursę Szkolną.  W 2015 r. w Łańcucie powołano Zespół Placówek Oświatowych  z siedzibą w budynku  Bursy, w skład którego wchodzą: Bursa Szkolna, Schronisko Młodzieżowe oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. 

Bursa Szkolna jest międzyszkolną, koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania…

Celem działalności Schroniska jest przede wszystkim: zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie krajoznawstwa
i turystyki  jako aktywnych form wypoczynku…

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką wychowania pozaszkolnego
o charakterze nieferyjnym. Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne…

INFORMACJA

W związku z komunikatami rządowymi, związanymi z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, dla dobra wspólnego i w trosce o bezpieczeństwo interesantów zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego załatwienia spraw w Placówce i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej oraz telefonicznej.

KONTAKT TELEFONICZNY:  

SEKRETARIAT :  (17) 225 69 34

WYCHOWAWCY: 609807014

SCHRONISKO:  533 865 739
                            (17) 225 69 34

KONTAKT ELEKTRONICZNY:

bursa@bursa.itl.pl