Bursa Szkolna

Bursa Szkolna jest międzyszkolną, koedukacyjną placówką opiekuńczo -wychowawczą dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania.
Misją placówki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka,
przygotowanie do samodzielności, kreatywności do zrozumienia siebie i otaczającego świata oraz
stworzenie optymalnych możliwości zdobycia wykształcenia przez młodzież mieszkającą z dala od szkół.

Naszym wychowankom zapewniamy:

  • zakwaterowanie w komfortowych pokojach,
  • całodzienne wyżywienie,
  • całodobową opiekę wychowawczą,
  • odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku,
  • możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań.

Do dyspozycji wychowanków przeznaczamy:

  • pracownię komputerową z dostępem do internetu,
  • świetlicę z TV-SAT,
  • pokoje do indywidualnej nauki,
  • salę do tenisa stołowego

Bursa Szkolna  jest doskonałym rozwiązaniem dla uczniów mieszkających z dala od szkół, gdzie codzienny dojazd jest utrudniony lub czasami wręcz niemożliwy. Ale nie tylko, swoją ofertę kieruje  również do uczniów mieszkających na miejscu lub w pobliskich miejscowościach, którzy  znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej czy materialnej.

Priorytetem dla działań opiekuńczo wychowawczych realizowanych w placówce jest zapewnienie bezpieczeństwa, wychowanie zdrowotne, przygotowanie do samodzielności, aktywności,  stworzenie optymalnych warunków do zdobycia wykształcenia , prawidłowego i wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego wychowanków.

Bursa Szkolna oferuje zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, zapewnia całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę, odpowiednie warunki do nauki, wypoczynku i do rozwijania swoich zdolności, umiejętności, pasji, zainteresowań i zamiłowań poprzez uczestnictwo w różnych  kołach zainteresowań.