Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką wychowania pozaszkolnego o charakterze nieferyjnym. Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:

  •  prowadzenie zespołów artystycznych lub kół zainteresowań umożliwiających dzieciom i młodzieży rozwijanie umiejętności i talentów,
  • umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej,
  • rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,
  • uprawianie wybranych dyscyplin sportowych,
  • organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu,
  • organizowanie obozów i warsztatów oraz imprez kulturalnych.

W ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej działa: Zespół Taneczny „Gracja”, Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” oraz Powiatowy Koordynator Sportu.

Zespół taneczny „Gracja” promuje placówkę i Powiat Łańcucki na terenie całej Polski i Europy. „Gracja” swoimi występami uświetnia wiele imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych, osiąga liczne sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe. W międzynarodowych przeglądach tanecznych zespół był wielokrotnie nagradzany, kilka razy zdobył Mistrzostwo Świata i Europy.

NICOLAUS należy do najlepszych chórów i orkiestr amatorskich w Polsce, znany i ceniony w świecie artystycznym i przez publiczność. Od lat jest  artystycznym ambasadorem  regionu.

NICOLAUS to kapitalne połączenie talentu muzycznego i śpiewaczego oraz przebojowości.  Można śmiało określić go jako muzyczny fenomen.

NICOLAUS został bardzo szybko dostrzeżony w Powiecie Łańcuckim i poza regionem. Dziś podróżuje po całej Polsce i Europie, wielokrotne odbywał tournée artystyczne po Włoszech, gdzie wystąpił między innymi w Bazylice Św. Piotra w Rzymie.

Koncertował w Austrii, Francji, Bułgarii, Mołdawii, wielokrotnie na Ukrainie i w Polsce. Był oklaskiwany na prestiżowych festiwalach. Jego występy przyjmowane są z wielkim uznaniem przez publiczność oraz znawców tej dziedziny muzyki.

Powiatowy koordynator sportu realizuje działalność zgodnie z rocznym kalendarzem Podkarpackiego Szkolnego  Związku Sportowego. Organizuje zawody szkolne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szczeblu powiatowym. Każdego roku na poziomie dwóch etapów kształcenia rozgrywane są finały powiatowe w wielu dyscyplinach  sportowych.

Tradycją stały się Powiatowe Rajdy Rowerowe, które każdego roku organizowane są pod innym hasłem inspirowanym charakterystyką regionu, przez który przebiega jego trasa.

Corocznie w powiatowych imprezach sportowych bierze udział kilka tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łańcuckiego.