Misja i Wizja

Misją Bursy Szkolnej

jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka,

przygotowanie do samodzielności, aktywności, kreatywności,

do rozumienia siebie i otaczającego świata oraz

stworzenie optymalnych możliwości zdobycia wykształcenia

przez młodzież mieszkającą  z dala od szkół.

 

Wizja Bursy Szkolnej

jest otwarta. Pragniemy ją doskonalić, modyfikować i dostosowywać

do zmieniających się potrzeb współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej,

dążąc do utrwalenia autonomii własnego systemu oddziaływań wychowawczych,

zgodnych jednak z ogólnie akceptowanymi zasadami etyczno – moralnymi

z uwzględnieniem opinii i życzeń rodziców